Để định nghĩa theo một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, Yoga là một bộ môn thể thao nhẹ nhàng, đòi hỏi người luyện tập phải có tính kiên nhẫn.Yoga là một môn tập luyện cổ xưa có nguồn gốc từ hàng ngàn năm trước ở Ấn Độ. Yoga được tạo ra để giúp con người có được một trạng thái tĩnh tâm. Đặc biệt, Yoga còn được biết đến là một bộ môn luyện tập hiếm hoi có khả năng ...