/ / / /

Tư vấn hợp đồng – soạn thảo hợp đồng


Tư vấn hợp đồng – soạn thảo hợp đồng

Tư vấn hợp đồng – soạn thảo hợp đồng

Là Hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và tư vấn Sở hữu trí tuệ, hãng luật Luật Bắc Việt xin giới thiệu với Quý doanh nghiệp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư….
Là Hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và tư vấn Sở hữu trí tuệ, hãng luật Luật Bắc Việt xin giới thiệu với Quý doanh nghiệp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư….

A. Phạm vi hợp đồng:
– Hợp đồng kinh tế,
– Hợp đồng thương mại,
– Hợp đồng đầu tư,
– Hợp đồng dân sự,
– Hợp đồng lao động,
– Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
– Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
– Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
– Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
– Hợp đồng li-xăng;
– Hợp đồng mua bán;
– Các loại hợp đồng khác…

B. Nội dung tư vấn:
– Hãng luật Luật Bắc Việt chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
– Hãng luật Luật Bắc Việt nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
– Hãng luật Luật Bắc Việt cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
– Hãng luật Luật Bắc Việt đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
– Hãng luật Luật Bắc Việt thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
– Hãng luật Luật Bắc Việt soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
– Hãng luật Luật Bắc Việt soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khỏan liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
– Hãng luật Luật Bắc Việt tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

C. Thời gian thực hiện dịch vụ:
Thời gian hoàn thành công việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng từ 05 – 20 ngày làm việc, tùy theo yêu cầu tư vấn của Quý doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian nói trên có thể thay đổi theo yêu cầu của Quý khách hàng.
D. Phí dịch vụ tư vấn;
Mức phí dịch vụ tư vấn được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí dịch vụ tư vấn sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ các yêu cầu của Quý doanh nghiệp.

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến