Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn

Posted by By at 24 April, at 05 : 46 AM Print

Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………….

Chúng tôi là: Họ và tên: ………………………………..

Sinh ngày ………………………..

Chứng minh thư số: ………………………………………… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………

Nghề nghiệp: Không

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………): Không

Họ và tên: …………………………………. Sinh ngày ……………………………….. Chứng minh thư số: …………………………………………….. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………… Nghề nghiệp: ………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: ……………………………………

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………): ………………………………………….

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày……………. tháng ………… năm …………… Tại UBND phường …………………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ……. công nhận thuận tình ly hôn, lý do: Chúng tôi không còn tình yêu, mâu thuẫn gia đình thường xuyên xảy ra. Thêm vào đó, tính cách của cả hai khá trái ngược nhau nên không thể dung hòa để phù hợp với cuộc sống gia đình.

Yêu cầu Toà án công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi:

• Về con chung có (chưa có): chưa có

• Về tài sản: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: Không có

• Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau: Không có

•Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau: Không có

TPHCM, ngày ……………tháng 4 năm 2012

Người vợ                                                                   Người chồng Ký

 

TẢI VĂN BẢN FIEL DOC TẠI ĐÂY:

GIẢI ĐÁP LUẬT TIÊU ĐIỂM

LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG

---------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẮC VIỆT LUẬT(BACVIETLUAT.VN) - TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LUẬT SƯ - 0938188889(VUNGOCDUNG.INFO)
Mail: luatsudungst@gmail.com - Website: www.vungocdung.info Phone: 0938188889 www.tindautu.vn - www.sanduan.vn - www.tuvanluat.com.vn

-----------------------------------------------

Related Posts

Post Your Comment