/ / / /

Việt Nam đã cam kết về hạn ngạch thuế quan đối với nông sản như thế nào?


Việt Nam đã cam kết về hạn ngạch thuế quan đối với nông sản như thế nào?
Cam kết về TRQ của Việt Nam quy định tại Biểu CLX – Phần I – Danh mục các nhượng bộ và cam kết về hàng hoá - Hạn ngạch thuế quan - Văn kiện gia nhập WTO của Việt nam. Theo cam kết này, Việt Nam được phép áp dụng TRQ với 4 nhóm (28 dòng thuế theo mã số HS 8 số, trong đó 21 dòng là nông sản và 7 dòng phi nông sản), bao gồm:
  • Đường ăn;
  • Trứng gia cầm;
  • Lá thuốc lá; và
  • Muối (phi nông sản, 7 dòng).
Bảng 1 - Tổng hợp tóm tắt cam kết TRQ của Việt Nam

Stt

Mặt hàng

Mức hạn ngạch ban đầu

Mức thuế (%)

Ghi chú

 

Trong hạn ngạch

Ngoài hạn ngạch

 

1 Trứng gia cầm (trừ trứng giống) 30.000 tá 40 80 Mức tăng hạn ngạch 5%/ năm.
2 Đường       Mức tăng hạn ngạch 5%/ năm.
  Đường thô 55.000T 25 85 Giảm thuế từ 30% (là thuế suất hiện hành) xuống 25% vào năm 2009.
  Đường tinh luyện 55.000T 60 (đường củ cải 50%) 85  
3 Thuốc lá lá 31.000 T 30 (cọng thuốc lá là 15%). 80-90 Mức tăng hạn ngạch 5%/ năm.
4 Muối       Mức tăng hạn ngạch 5%/ năm.
  Muối ăn 150.000 T 30 60  
  Muối công nghiệp 150.000 T 15 50

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến