/ / / /

Nghiên cứu M&A về hình thức M&A có: Hình thức liên doanh trong thương vụ M&A ( Bải 39)


Nghiên cứu M&A về hình thức M&A có: Hình thức liên doanh trong thương vụ M&A ( Bải 39)

Nghiên cứu M&A về hình thức M&A có : Hình thức liên doanh trong thương vụ M&A ( Bải 39)

Hình thức liên doanh

Các hành vi được Luật cạnh tranh kiểm soát trong đó có hành vi liên doanh được quy định tại Điều 18 Luật cạnh tranh. Quy định các bên có quyền liên doanh với nhau để  phát triển công ty. Đây thực chất là một quyền của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đầu tư, mở rộng hợp tác. Tuy nhiên hành vi  liên doanh sẽ bị cấm trong trường hợp “ thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia liên doanh chiếm trên 50% trên thị trường liên quan” , trừ trường hợp được cho hưởng miễn trừ theo quy định tại Điều 19 Luật cạnh tranh  hoặc trường hợp doanh nghiệp “sau liên doanh vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Trong Điều 20, Luật cạnh tranh quy định “ nếu các doanh nghiệp tham gia liên doanh có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp đó phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành liên doanh. Trường hợp thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia liên doanh thấp hơn 30% trên thị trường liên quan hoặc trường hợp doanh nghiệp sau liên doanh vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì không phải thông báo”.

 Luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi liên doanh dưới góc độ tập trung kinh tế và xem liên doanh là một hành vi tập trung kinh tế và ngưỡng cấm, thông báo hay sự kết hợp thị phần được quy định tỷ lệ tương ứng như đối với sáp nhập và hợp nhất. Luật cạnh tranh hiện tại thì cũng không có quy định rõ về thủ tục liên doanh mà lấy các thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp để điều chỉnh. Theo đó các hành vi được kết hợp, liên doanh giữa hai hay nhiều  doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản của mình, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp để hình thành một doanh nghiệp liên doanh  mới trên cơ sở hợp đồng hợp tác liên doanh giữa các bên trong liên doanh.

Hành vi liên doanh được Luật cạnh tranh điều chỉnh mà cho ra đời một “doanh nghiệp mới” được Luật doanh nghiệp điều chỉnh bằng quy định thủ tục thành lập mới liên doanh. Các chủ thể trong liên doanh có thể là một bên trong nước với một bên, hoặc nhiều bên trong nước, hay một bên trong nước với một bên hoặc nhiều bên là nước ngoài. 

Với các quy định hiện hành trong pháp luật cạnh tranh, chúng ta cần thiết phải  có sự điều chỉnh phối hợp tốt nhất bằng các văn bản dưới luật sao cho việc điều chỉnh của Luật cạnh tranh và Luật Doanh nghiệp phối hợp hiệu quả nhất và tránh mâu thuẫn.

Trong đó Luật doanh nghiệp thì tiếp cận dưới góc độ là hoạt động bình thường của doanh nghiệp trong đầu tư liên doanh liên kết. Hoạt động liên doanh được thực hiện với các doanh nghiệp trong nước với nhau hoạt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp sau khi thực hiện liên doanh thì tiến hành thủ tục liên doanh theo thủ tục của Luật doanh nghiệp. Mọi thủ tục quy định với các bên liên doanh được hướng dẫn cụ thể và thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

​( Bài viết của Luật sư Vũ Ngọc Dũng - sao chép dưới mọi hình thức đề nghị xin phép tác giả - 0387696666 - 0386319999) #vungocdung #mavietnam  #bacvietluat #luatsu #muabandoanhnghiep

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến