/ / / /

Nghiên cứu M&A: Hình thức hợp nhất doanh nghiệp trong M&A ( Bài 36)


Nghiên cứu M&A: Hình thức hợp nhất doanh nghiệp trong M&A ( Bài 36)

Hình thức hợp nhất doanh nghiệp trong M&A

Luật cạnh tranh hợp nhất doanh nghiệp được đề cập là một hành vi tập trung kinh tế. Tại Điều 17 Luật cạnh tranh 2004 quy định: “ Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất

Luật doanh nghiệp dành Điều 152 Luật doanh nghiệp 2005 quy định về hành vi hợp nhất doanh nghiệp :“hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất “ và quy định chi tiết về thủ tục hợp nhất công ty phải đáp ứng các quy định để thực hiện thủ tục này như:

Thủ tục hợp nhất công ty được quy định  đầy đủ, chi tiết trong Luật doanh nghiệp và cơ bản là thống nhất với Luật cạnh tranh. Luật doanh nghiệp quy định rõ về vai trò của Hợp đồng hợp nhất và các nội dung chính của hợp đồng tương tự như sáp nhập doanh nghiệp. Nghĩa vụ của các bên khi tham gia thương vụ hợp nhất.

Đối với các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

​( Bài viết của Luật sư Vũ Ngọc Dũng - sao chép dưới mọi hình thức đề nghị xin phép tác giả - 0387696666 - 0386319999) #vungocdung #mavietnam  #bacvietluat #luatsu #muabandoanhnghiep

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook