/ / / /

Luật sư Vũ ngọc Dũng tư vấn về quyền sở hữu cho khách hàng


Luật sư Vũ ngọc Dũng tư vấn về quyền sở hữu cho khách hàng

Quyền sở hữu là phạm trù pháp lí phản ánh các quan hệ sở hữu trong chế độ sở hữu nhất định.

Tổng hợp các quy phạm pháp luật về vấn đề sở hữu tồn tại trong xã hội tại thời điểm lịch sử nhất định (theo nghĩa khách quan).

Các quy phạm pháp luật về vấn đề sở hữu bao gồm những nhóm quy phạm về: các hình thức sở hữu; căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sở hữu; nội dung quyển sở hữu; cách thức, biện pháp dịch chuyển quyền sở hữu ở các hình thức sở hữu khác nhau; bảo vệ quyền sở hữu.

Quyền của chủ thể đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình (theo nghĩa chủ quan) bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyển định đoạt của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Quyền sở hữu là chế định pháp luật dân sự, là quan hệ pháp luật dân sự, trong đó các yếu tố cấu thành gồm chủ thể, khách thể, nội dung.

* Tư vấn việc xác lập – bảo vệ - chấm dứt quyền sở hữu tài sản của khách hàng Tư vấn xác lập quyền sở hữu:

- Xác lập theo thỏa thuận(mua bán, tặng cho, trao đổi);

- Xác lập do lao động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp;

- Xác lập trong trường hợp chế biến;

- Xác lập đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm;

- Xác lập đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên;

- Xác lập do được thừa kế; Và các trường hợp khác.

 * Tư vấn chấm dứt quyền sở hữu:

- Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác;

- Tài sản mà người khác đã được xác lập quyền sở hữu;

- Xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu;

- Tài sản bị tiêu hủy;

- Tài sản bị tịch thu.

* Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu:

- Quyền đòi lại tài sản;

- Quyền đòi lại động sản(không phải đăng ký, phải đăng ký);

- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; ...

* Tư vấn  về những qui định khác về Quyền sở hữu(QSH):

- QSH đối với mốc giới ngăn cách giữa các bất dộng sản;

- Quyền yêu cầu sửa chữa, phá dỡ bất động sản liền kề;

- Quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản liền kề;

- Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề; .....

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến